7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN BAŞVURU DUYURUSUTüm Duyurular
23
TEM

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35.Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83. Maddesi kapsamındaki öğrenci affından yararlanmak isteyen ön lisans, lisans ve lisansüstü programı öğrencilerimiz ile daha önce kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar için af başvuru sürecine ilişkin bilgiler ve gerekli belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilmiştir: 
 
İlgili ilana erişmek için tıklayınız.