E-posta ile Staj Başvurusu Hk. (T.C Vatandaşı Öğrenciler için)Tüm Duyurular
29
HAZ

E-posta ile staj başvurusu:

 

Açıklama:  E-posta ile staj başvurusu yapacak öğrenciler aşağıda yer alan başvuru adımlarını dikkatlice okuyarak istenilen formatta başvurularını ytu.staj.basvuru@gmail.com adresine staj başlangıcından en geç 14 gün önce göndermek koşulu ile yapabilirler. İstenilen format ve sürelerde başvuru yapılmaması durumunda staj başvurusu kabul edilmeyecek olup sorumluluk öğrenciye aittir.

 

1.adım: Aşağıda yer alan evraklardan ‘’SGK Staj Formu’’ ile ‘’Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu’’ işyeri yetkilisine imzalatıldıktan sonra FORM1, FORM2, FORM3, FORM4, FORM5, FORM6,FORM7 evrakları taratılarak tek PDF dosyası haline getirilir.

 

2.adım: Tek PDF haline getirilmiş staj başvuru evraklarına ‘’Öğrenci No_Ad_Soyad’’ şeklinde dosya ismi verilir.

 

3.adım: Hazırlanan PDF dosyası ytu.staj.basvuru@gmail.com adresine e-posta yolu ile gönderilir.

 

Başvuru Formatı:

 

  1. Alıcı Kısmı : ytu.staj.basvuru@gmail.com

 

  1. Konu Kısmı: Sırasıyla ‘’Öğrencinin Bölümü, Öğrenci No, Öğrenci Ad_Soyad, Stajın Türü (Atölye, Mesleki Alan 1, Mesleki Alan 2)’’ bilgileri konu kısmına yazılacaktır.

(Örn : Makine Mühendisliği, 11065000, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1)

 

  1. Metin Kısmı: Aşağıdaki metin kopyalanarak e-postanın metin kısmına yapıştırılacak ve metinde yer alan noktalı yerlere sırasıyla ‘’Öğrencinin No, Ad_Soyad, Öğrencinin Bölümü, Stajın Türü’’  bilgileri başvuru sahibi tarafından yazılacaktır.

 

 

‘’………………….. öğrenci numaralı ve …………………………… ad-soyadlı öğrenciniz olarak ………………………….Bölümü ……………………. stajını yapmak için aşağıda yer alan evrakları staj yönetmeliği ve staj başvuru esaslarına uygun olarak size yollamak suretiyle staj başvurusu yapmak istiyorum.   ‘’

 

  1. Ek Kısmı : Tek PDF dosyası haline getirilmiş  (FORM1, FORM2, FORM3, FORM4, FORM5, FORM6,FORM7,FORM8)  ve sırasıyla ‘’Öğrenci No_Ad_Soyad’’ olarak isim verilmiş staj başvuru evraklarını içeren dosya e-postanın ek kısmına eklenerek gönderilecektir.

(Örn :11065000, Ahmet GÜLER)

 

Başvuru Formları

FORM 7 ve FORM7E yalnızca staj yeri tanımlı olmayan yerde yapılan stajlarda gereklidir.