E-posta ile Staj Defter Teslimi Hk.Tüm Duyurular
20
MAY

Açıklama: E-posta ile staj defteri teslimi yapmak isteyen öğrenciler için hazırlanmış olan Word formatında ‘’Staj Defteri’’ ile defter teslimi için gerekli olan evraklar aşağıda verilmiştir. Öğrenciler Word formatında hazırlanmış FORM10: Mekatronik Müh.Staj Defteri’ni kullanarak bilgisayar ortamında staj defterlerini yazacaktır. FORM10: Staj Defteri Word formatında aşağıda belirtilen e-posta adreslerine gönderileceğinden dolayı işyeri yetkilisi tarafından staj defterinin her sayfası imzalanması yerine FORM11: İşyeri Defter Onay Formu işyeri yetkilisine imzalatılacaktır.

 

 

FORM8: Staj Sicil Formu

FORM9: Mekatronik Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Teslim Formu

FORM10: Mekatronik Mühendisliği Bölümü Staj Defteri

FORM11: İş Yeri Defter Onay Formu

 

 

E-posta ile staj defteri teslimi yapmak isteyen öğrenciler yaptıkları stajın türünü gözetmeksizin aşağıda yer alan e-posta adreslerine staj defterlerini istenilen formatta göndermeleri gerekmektedir. Çevrimiçi teslimlerde belgelerinizi mail eki olarak yollayınız. Drive, OneDrive gibi linkler kabul edilmemektedir. Defterinizin boyutu büyükse, defter içindeki resimlerin boyutlarını küçültmeniz tavsiye edilir.

 

 

Atölye/Mesleki Alan 1/ Mesleki Alan 2 Staj Komisyonu                                     ytumktstaj@gmail.com

 

 

 

Evrak Formatı: 

1.adım:  Öğrenciler Word formatında hazırlanmış FORM10: Staj Defteri’ni kullanarak bilgisayar ortamında staj defterlerini dolduracaktır.

2.adım: Yazımı tamamlanmış FORM10: Staj Defteri Word Dosyası olarak sırasıyla ‘‘’Öğrenci No,  Ad_ SOYAD, Stajın Türü’’ şeklinde dosya ismi verilerek kaydedilecektir.

(Örn: 11067000, Ahmet_GÜLER, Mesleki Alan 1)

3.adım: İşyeri Yetkilisi ve öğrenci tarafından kendine ayrılan kısımları doldurulmuş, kaşelenmiş ve imzalanmış olan    FORM8+FORM9+FORM11 evrakları taratılarak tek PDF dosyası haline getirilecektir.

4.adım: Tek PDF haline getirilmiş FORM8+FORM9+FORM11 sırasıyla ‘’Öğrenci No,  Ad_ SOYAD, Stajın Türü)’’ şeklinde dosya ismi verilerek kaydedilecektir.

(Örn: 11067000, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1)

 

 

 

Staj Defteri Teslim Formatı

 

Alıcı Kısmı: Defteri değerlendirecek staj komisyonuna ait yukarıda verilmiş olan ytumktstaj@gmail.com adresi yazılacak.

Konu Kısmı: Sırasıyla ‘’Öğrencinin Bölüm, Öğrenci No,  Öğrenci Ad_ SOYAD, Stajın Türü (Atölye, Mesleki Alan 1, Mesleki Alan 2)’’ bilgileri konu kısmına yazılacaktır.

(Örn: Mekatronik Mühendisliği Bölümü, 11067000, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1)

Metin Kısmı: Aşağıdaki metin kopyalanarak e-postanın metin kısmına yapıştırılacak ve metinde yer alan noktalı yerlere sırasıyla ‘’Öğrencinin No, Ad_Soyad, Stajın Türü (Mesleki Alan 1, Mesleki Alan 2, Atölye)’’  bilgileri öğrenci tarafından yazılacaktır.

 

‘’………………….. öğrenci numaralı ve …………………………… ad-soyadlı öğrenciniz olarak Mekatronik Mühendisliği Bölümü …………………….Staj defterinin teslimini istenilen format ve sürede olacak şekilde e-posta ekinde yer alan formlarla birlikte yapmak istiyorum’’

 

Ek Kısmı: WORD dosyası halinde bilgisayar ortamında doldurulmuş ve sırasıyla ‘’Öğrenci No, Ad_SOYAD, Stajın Türü’’ olarak isimlendirilmiş FORM10: Mekatronik Müh. Staj Defteri ile Tek PDF doyası haline getirilmiş (FORM8+FORM9+FORM11) ve sırasıyla ‘’Öğrenci No, Ad, SOYAD’’  olarak isimlendirilmiş dosyalar e-postanın ek kısmına eklenerek gönderilecektir.

 (Word dosya ismi örn: 1106700, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1)
(PDF dosya ismi örn: 1106700, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1)

 

ÖNEMLİ NOT: Çevrimiçi teslim edilen staj defterleri intihal testine tabii tutulacak olup test sonucu %25 üzeri çıkan staj defterleri kabul edilmeyecektir.