Committees
 

 

   

 

 

Commission

Faculty Members

Assistants

Exchange Programs Commission

Assoc.Prof. M.Selçuk ARSLAN

Re. As. İbrahim Cem BALCI

2

 Internship and Industrial Affairs Commission

Prof. Vasfi Emre ÖMÜRLÜ

Re. As. Emre Yıldırım

Re. As. Talha Burak Akca

3

Student Admission Commission

Assoc. Prof. Kadir ERKAN

Re. As. Ömer Faruk GÜNEY

4

Lecture and Exams Planning Commission

Asst. Prof. Muhammet GARİP

Re. As. Ömer Faruk GÜNEY

Re. As. Mahmut AZANPA

5

Education Evaluation and Accreditation Commission

Assoc. Prof. Aydın YEŞİLDİREK

Assoc. Prof. Cüneyt YILMAZ

Re. As. Mehmet İŞCAN

6

Strategic Planning Commission

Assoc. Prof. Cüneyt YILMAZ

Re. As. Mahmut AZANPA

7

Infrastructure and Laboratory Commission

Asst. Prof. Hüseyin ÜVET

Lecturer Ali Anıl DEMİRÇALI

 8

Representation, Public Relations and Graduate Relations Commission

Asst. Prof. Ahmet KIRLI (MST,BT)

Re. As. Berkay GÜRKAN

9

Departmental Activities and Student Affairs Commission

Asst. Prof.  Hatice MERCAN

Re. As. İbrahim Cem BALCI

10

Scientific Research and Projects Commission

Assoc. Prof. Cenk ULU

Re. As. Mahmut AZANPA

11

Graduate Programms Comission

Prof. AKDOĞAN

Re. As. Namık ZENGİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyon

Öğretim üyeleri

Yardımcılar

1

Değişim Programları Komisyonu

Doç. Dr. M.Selçuk ARSLAN

Ar. Gör. İbrahim Cem BALCI

2

Staj ve Endüstri ile İlişkiler Komisyonu

Prof. Dr. Vasfi Emre ÖMÜRLÜ

Ar. Gör. Emre Yıldırım

Ar. Gör. Talha Burak Akca

3

Öğrenci Kabul ve İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Kadir ERKAN

Ar. Gör. Ömer Faruk GÜNEY

4

Ders ve Sınav Programları Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet GARİP

Ar. Gör. Ömer Faruk GÜNEY

Ar. Gör. Mahmut AZANPA

5

Eğitim-Öğretim Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu

Doç. Dr. Aydın YEŞİLDİREK

Doç. Dr. Cüneyt YILMAZ

Ar. Gör. Mehmet İŞCAN

6

Kalite ve Stratejik Planlama Komisyonu

Doç. Dr. Cüneyt YILMAZ

Ar. Gör. Mahmut AZANPA

7

Altyapı ve Laboratuvar Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜVET

Öğr.Gör. Ali Anıl DEMİRÇALI

 8

Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Mezunlar Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KIRLI (MST,BT)

Ar. Gör. Berkay GÜRKAN

9

Bölüm İçi Aktiviteler ve Öğrencilerle İlişkiler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hatice MERCAN

Ar. Gör. İbrahim Cem BALCI

10

Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Komisyonu

Doç. Dr. Cenk ULU

Ar. Gör. Mahmut AZANPA

11

Lisansüstü Programlar Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN

Ar. Gör. Namık ZENGİN