Bölüm Başkanından

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü internet sitesine hoş geldiniz. Bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerine 2008 yılında başlamış, İlk mezunlarını 2012’de vermeye başlamıştır. Bölümümüz sırasıyla 50 ve 60 yerli, 40 ve 20 yabancı öğrenci alan %30 ve 0 İngilizce lisans programları ile üniversitemizin Yıldız-Beşiktaş Yerleşkesinde eğitim vermektedir.

 

İngilizce hazırlık sınıfı zorunlu olup, yatay ve dikey geçişle katılanlarla birlikte toplam kayıtlı 851 lisans, 109 yüksek lisans ve 45 doktora öğrencisi vardır.  2018-2019 Öğretim yılından itibaren lisans programımız MÜDEK ve Bologna standartlarını daha yakından sağlamak üzere revize edilmiştir.  Güncellenen ders planı ile zorunlu temel bilim derslerinin oranı yanında laboratuvar ve uygulama dersleri de arttırılarak, kariyerlerine daha iyi hazırlanmış mühendislerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 2020-2021 Öğretim yılı aynı zamanda lisans programlarımızın Kovid19 küresel salgını sebebiyle bir yıl ertelenen MÜDEK akreditasyonu sürecinden geçtiği yıl olacaktır.

 

Bölümümüz; alanında uzman, altyapısı güçlü ve idealist 12 öğretim üyesi ve 9 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla çağdaş, ileri düzeyde, öngörüsü yüksek ve kaliteyi hedef alan lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir. Bu eğitim süreçlerinde temel hedef, ulusal ve uluslararası koşul ve ihtiyaçlara uyum sağlayabilen, ülke geleceğinde söz sahibi olabilecek gözlemci, araştırmacı ve tasarımcı bireylerin yetiştirilmesidir. Bu amaçla bölümümüz gerek ulusal gerekse uluslararası paydaşlar ile sıkı bir işbirliği içinde bulunmaktadır.

 

Eğitim-öğretim çalışmaları yanında, bölümümüz öğretim elemanları TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve YTÜ BAP yanında özel sektör kuruluşları tarafından desteklenen insan ve toplum için faydalı çok sayıda temel ve uygulamalı araştırma projesi tamamlanmıştır.  Halen devam eden ve hazırlık aşamasında çok sayıda araştırma projesi mevcuttur.  Bu çalışmaların sonucunda patent, ticarileşebilecek prototip ürün ve bilimsel makaleler ortaya çıkmaktadır.

 

Bölüm katalog sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Lisans programlarımızın ders planlarını buradan görebilirsiniz.

 

2019-2020 Öğretim yılı öğrencilerimizin ve hocalarımızın katıldığı ulusal yarışmalarda göğsümüzü kabartan dereceler aldığı bir yıl oldu. 2021 yılında da mekatronik takımları pek çok yarışmaya katılıyor. Yarışmalardaki başarılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.  Ayrıca TÜBİTAK 2209 Bitirme Projesi destek programından çok sayıda projemiz destek alıyor. TÜBİTAK projelerinden destek alan öğrencilerimize ve projelerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

2020-2021 Öğretim yılında da heyecan verici yenilikler devam ediyor. 2019-2020 akademik yılında 4. Sınıf “MKT 4111 Mekatronik Sistem Tasarımı” adlı proje dersimizde Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa bir çalışma başlattık. Artık proje takımlarımızda mekatronik ve endüstri öğrencileri birlikte çalışıyorlar. Endüstri mühendisliği öğrencileri dâhil oldukları mekatronik sistem projelerine piyasa araştırması, maliyet ve risk analizi ile proje planlama işlerini yaparak katkıda bulunuyor; proje posterlerini ve raporlarını birlikte sunuyorlar. Fakültenin diğer iki bölümü ile birlikte staj süreçlerini ve raporlama sistemini yeniliyor, internet tabanlı raporlamaya geçiyoruz. Bahar 2020 Dönemi ile birlikte Lisans dersleri arasından seçtiğimiz dört derste MyLab® ve MasteringEngineering® internet tabanlı öğretim sistemlerini kullanmaya başladık. Bununla amacımız ders ve program çıktılarının her bir öğrenci tarafından daha iyi kazanılmasını sağlamaktır. 2020-2021 yılında da bu uygulamayı ders sayısını arttırarak sürdürüyoruz. Son olarak “Endüstriyel Otomasyon” lisans dersinin laboratuvarında kullanılmak üzere toplam 14 adet PLC programlama kiti tasarlayıp yaptırdık. Bununla amacımız otomasyon uygulamalarını bilgisayar simülasyonu seviyesinden bir ileri aşama olan laboratuvarda uygulamaya taşımış olacağız. Termo-mekatronik laboratuvarımızın donanımlarını tamamlama süreci ise devam ediyor.

 

Bir yıl önce bugünlerde yurdumuza da gelen Kovid19 küresel salgını tüm dünya gibi bizleri de derinden etkiledi. Üniversitemiz yeni şartlara süratle intibak ederek uzaktan öğretime geçti. Bundan dolayı kampüslerimiz, binalarımızın koridorları ve dersliklerimiz boş kaldı. Ancak, gelip çalışmak isteyen öğrencilerimize atölye ve laboratuvarlarımızı tamamen kapatmadık. Maske, mesafe ve temizlik kuralarını sıkı biçimde uygulayan öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız deneysel araştırmalarını ve uygulamalı tasarım projelerini sürdürüyorlar.

 

Mekatronik mühendisliği alanına ilgi duyan, merak eden ve iyi bir mühendislik eğitimi almayı hedefleyen herkesi “yaparak ve yaşayarak mühendislik eğitimi” anlayışını şiar edinen bölümümüze davet ediyorum. Bölümümüzde görevli tüm öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve teknik-idari personel arkadaşlarımızın merak ettiğiniz her konuda sizlere yardımcı olmaktan büyük bir zevk duyacaklarını belirtmek isterim.

 

Hayat boyu başarılı bir kariyer dileği ile…

 

Prof. Dr. Haydar Livatyalı

Bölüm Başkanı

Mart 2021