Biyomekatronik

Biomekatronik, insan kas-iskelet sistemini veya organlarını desteklemeyi veya bunların yerine geçerek insanların yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan sistemleri geliştiren mekatronik disiplinin özel bir çalışma alanıdır. Sensör, aktüatör ve malzeme bilimlerindeki gelişmelere paralel olarak biyomekatronik sistemlerin önemi her geçen gün artmakta ve daha çok gerçek uygulamalarda kullanıldığı gözlenmektedir. Biomekatroniğin en bilinen uygulama alanları; rehabilitasyon robotları, yapay organlar ve nöroprotezlerdir.

 

Bölümümüz biomekatronik araştırma laboratuarında öncelikli olarak, rehabilitasyon robotları ve yapay organlar üzerine araştırmalar yapılmakta olup, bu araştırma çalışmalarında lisans ve lisansüstü seviyelerinde öğrenciler aktif olarak görev almaktadırlar. Japonya ve Avrupa'nın çeşitli üniversiteleri ve yurtiçindeki tıp kurumları ile ortak çalışmalar yapılmaktadır.

 

 

Öğretim Elemanları:

Doç. Dr. Erhan Akdoğan

Yard. Doç. Dr. Cüneyt Yılmaz

Arş. Gör. Mehmet Emin Aktan

Arş. Gör Ahmet Taha Koru

 

Websitesi:

http://ytubiomechatronics.com/