Görüntü İşleme

 

İnsanoğlunun en çok kullandığı algılayıcısı (duyu organı) gözleridir. Ancak “Görme Tabanlı Algılayıcılar” halen hak ettikleri yere gelememişlerdir. Ani fren yapmış ve kaymakta olan bir arabanın geribildirim mekanizmasında yani hız göstergesinde, tekerleri kilitlenmiş konumda olduğu için “0” hızla gittiğini yani durduğunu gösterirken, aracın dışarısından bakan herhangi bir kişi aracın hala hareket ettiğini görebilmektedir. Bu da (daha birçok örnekte de olduğu gibi) görüntü işlemenin birçok karmaşık sistemden oluşan geribildirim mekanizmalarından daha efektif olduğunu ortaya koymaktadır.

Görüntü işleme ile ilgili literatürün geneline bakılacak olursa, araştırmaların çoğunun 2000’li yıllarda yapıldığı görülmektedir. Bu da görüntü işleme teknolojisinin geliştirilmeye açık ve tam anlamıyla çağımızın teknolojisi olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Doç.Dr. Utku Büyükşahin

www.yarbis.yildiz.edu.tr/buyuksah