Paralel Robotlar - Geçmiş

 

İbrahim Yıldız

3x3 Kuvvet Geri Beslemeli Bir Stewart Platformunun Kinematik Analizi, Bağ-Grafik Modellenmesi ve Simülasyonu”, 2007, Yüksek Lisans

Uzaysal Hareket Eden Araçların Stewart Platform Mekanizması ile Tek Noktadan Kuvvet Geribeslemeli Kontrolü”, 2011, Doktora

 

 

 

 

Ahmet Ünsal

Farklı Yapıdaki Stewart Platform Mekanizmalarının Düz ve Ters Kinematik Analizi”, 2007

Selçuk Cin

Uzaysal Hareket Eden Araçlara Kumanda Etmek Maksadıyla Bir İnsan-Makine Arayüzü Olarak 3x3 Stewart-Gough Platformun Çalışma Uzayı Merkezli Tasarımı”, Deniz Harp Okulu, 2007

Hilmi Kömürlüoğlu

Deneysel Bir Stewart Platformunun Kontrol ve Simülasyon Programlanması”, 2007

Alper Güney

Paralel Mekanizmaların Kuvvet Kontrolü İçin Yaklaşımlar”, 2010

Berkay Volkaner

6x6 Stewart Platform Mekanizmasının Gerçek Zamanlı Düz Kinematik Analizi”, 2013, Bitirme Tezi

 

 

 

Tanıl Serbes

Görüntü İşleme ile Stewart Platformunun Pozisyon Kontrolü”, 2014, Bitirme Tezi

 

 

 

 

 

Serdar Özen

Araç Simülatörlerinin İnsan Üzerindeki Hareket Algı Modeli ve Kontrolü”, 2014, Bitirme Tezi