Paralel Robotlar

Paralel Mekanizmalar, robot sektöründe kullanılan, nisbeten kontrolü ve kinematiği, yani hareket denklemleri, daha karmaşık mekanizmalardır ki tahrik elamanlarının biribirine paralel olması dolayısıyla paralel mekanizma olarak adlandırılırlar. Aslında, insanoğluna en yakın diyebileceğimiz örnek olarak, her kişinin el yapısı düşünülebilir. Burada parmakların her biri seri mekanizma olmakla beraber, elin kendisi, parmakların, yani eyleyicilerin, biribirine paralel olması dolayısıyla, paralel mekanizma olarak değerlendirilir. Tahmin edilebileceği gibi, parmakların paralel olması, bize daha hassas işleri çok parmakla yapma alışkanlığını kazandırmıştır, yazı yazmak gibi. Yani, paralel mekanizmalarla hassas konumlama gerektiren işler yapıldığı gibi, bütün eyleyiciler beraber çalıştığından, daha fazla güçte elde edilebilir.

Sonuç olarak paralel mekanizmalar, ilk kullanıldıkları 20 yy.ın ikinci yarısının başından itibaren, uçak simülatörlerinden, hassas makine işleme kafalarına kadar farklı yerlerde kullanılmışlardır. Ülkemizin, bu konuda daha alması gereken belli bir yol vardır ve bu konuda öğrencilerimizin merakı ve gayreti arzumuzdur.

 
Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Vasfi Emre Ömürlü

Yard.Doç.Dr. Utku Büyükşahin

Araş.Gör.Dr. İbrahim Yıldız

Araş.Gör. Ahmet Kırlı

Araş.Gör. Zeynep Ekicioğlu Kuzeci

 

Websitesi:

http://www.yildiz.edu.tr/~omurlu/Main/105M192.htm