Taşıt Dinamiği

Hava, kara ve sualtı taşıtlarının:

-Dinamik modellerinin elde edilmesi

-Kontrolcü tasarımları

 

 

 

 

Öğretim Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selçuk Arslan

 

Websitesi:

http://www.yildiz.edu.tr/~msarslan/projects.html