Ana içeriğe atla

Aday Öğrenci

 

YTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ 

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 26 Temmuz 2022

 

Tarihi dokusu, doğası, sosyal hayatı, ulaşım kolaylığı ve iş merkezlerine ev sahipliği yapması sebebi ile Beşiktaş, İstanbul'un en gözde semtleri arasındadır. Bölümümüz dersleri, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş kampüsünde gerçekleşmektedir. Böylece Mekatronik Mühendisliği öğrencileri, Beşiktaş Yıldız'da, kampüs ve şehir hayatını iç içe yaşama imkanına sahip olmaktadırlar.

 

·         Mekatronik Mühendisliği Bölümü hangi alanlarda eğitim vermektedir? Kaç yılında kurulmuştur? Yıllık kontenjanı nedir? Fiziksel altyapısı hakkında bilgi verir misiniz?

 

Türkiye’nin en eski mühendislik eğitim kurumlarından biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi altındaki Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2008 yılında kurulmuştur. İlk defa 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alıp Temmuz 2020’ye kadar toplam dokuz yıl mezun vermiştir.  Bölüm başlangıçta 1. ve 2. öğretim %30 İngilizce lisans programları ile hizmet vermiş, 2013’ten itibaren 2. Öğretim kapatılarak, yerine 1. Öğretim 0 İngilizce program açılmış, o da ilk mezunlarını Temmuz 2017’de vermiştir. Böylece 0 İngilizce program Temmuz 2022’de altıncı mezunlarını vermiştir.

Bahar 2021-22 yarıyılı sonu itibariyle Bölümde, %30 İngilizce lisans programında toplam 443 öğrenci vardır. Bunun üstüne 0 İngilizce lisans programındaki 395, yüksek lisans programındaki 93, doktora programındaki 32 ve bütünleşik doktora programındaki 5 öğrenci ile birlikte Bölümdeki toplam öğrenci sayısı 968 olmaktadır.

 

Bir öğrenci neden Mekatronik Mühendisliği Bölümünü seçmeli? (Dünyaya katkısı, sektördeki istihdam oranı, ayrılan Ar-Ge bütçesi, mesleğin gelecekteki konumu vs.)

 

Mekatronik alanı, bazı üniversitelerde makine mühendisliği ve bazılarında ise elektrik mühendisliğinin evrimleşmiş halidir. Bu gelişim makine mühendisliği ile elektrik-elektronik mühendisliği alanlarını yazılım ve kontrol alanlarını da içine katarak birleştirmektedir. Bu yönüyle mekatronik mühendisliği tasarım odaklı bir mühendislik disiplinidir.

Günümüz endüstrisinde kullanılan otomasyon ağırlıklı makinalar, insan hatalarını ve iş gücü ihtiyaçlarını en aza indirmektedir. Bunun yanında sanayide kapalı alan kısıtları altında yüksek hızda üretim yapabilme özellikleri olan ERP tabanlı veya çok algılayıcılı tasarımlar ön plana çıkmaktadır. Bu özelliklerin sağlanması, makinalarda mekanik elemanlar ile birlikte elektronik donanım ve yazılımın kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Bu nedenle endüstride, mekanik tasarım sırasında, elektronik donanımı ve işlevlerini belirleyebilecek kadar elektronik, kullanıcı ara yüzü tasarımı yapabilecek kadar yazılım geliştirme bilgi ve becerilerine sahip yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Bu da mekanik, elektrik, elektronik ve yazılım gözlüğüyle bir sistemi kavrayabilecek mühendisleri gerekli kılmaktadır ki bu da mekatronik mühendisidir.

 

·         Mekatronik Mühendisliği Bölümü eğitim programının diğer üniversitelerden farkı bulunuyor mu? Derslerin işlenişi hakkında bilgi verir misiniz? YTÜ’de Mekatronik Mühendisliği Bölümünde okumanın avantajları nelerdir?

 

Bölümün yürüttüğü %30 ve 0 İngilizce lisans programları içerik olarak tamamen eşdeğerdir. Haftalık ders programı hazırlanırken bu iki programın zorunlu dersleri için ayrı şubeler açılmaktadır. Kayıt günlerinde öğrencilerin ders seçerken sadece kendi programlarına tanımlı dersleri seçmelerine izin verilmektedir. Ancak, alttan dersleri bulunan düzensiz (irregular) öğrenciler, 0 İngilizce program için açılan şubelerden de (ek kontenjan veya dilekçe onayı yolları ile) ders alabilmektedirler. Seçimli derslerde ise çoğu şube sadece İngilizce olarak her iki program öğrencilerine de açık olmaktadır. Sonuç olarak %30 İngilizce program öğrencilerine İngilizce ders almada sınır olmayıp, öğrencilerin büyük çoğunluğu derslerini %40-50 oranında İngilizce almış olarak mezun olmaktadır.

Toplam 157 krediden oluşan lisans programlarının en özgün yanı laboratuvar (21 sa) ve uygulama dersleri (25 sa) ile mühendislik tasarım derslerinin ağırlığıdır. Birinci dönemde verilen Mekatronik Mühendisliğine Giriş dersinden itibaren prototip imalat, programlama ve test gerektiren projeler ile başlayan eğitim dört yıl boyunca sürmektedir. Son dönemdeki Bitirme Çalışması, bir uygulamalı tasarım projesi olarak yürütülmektedir. Bu derste takım çalışması içinde öğrenciler çalışan bir mekatronik sistemi yapıp test etmektedirler.

Koop (sanayi ile işbirliği içinde eğitim) programı da gönüllü öğrencilere bir seçenek olarak sunulmak üzere hazırlık aşamasındadır. Bu program kapsamında öğrenciler toplam sekiz dönemden birini, anlaşmalı bir sanayi kuruluşunda bir proje üzerinde çalışarak geçirecekler ve bu projede gösterdikleri başarı üstünden notlandırılacaklardır.

 

·         Mekatronik Mühendisliği Bölümü, mezununa hangi nitelikleri kazandırır?

 

Mekatronik mühendisliği lisans programlarının eğitim amaçları

A. Profesyonel iş hayatında karmaşık mühendislik problemlerine optimum çözümler veya tasarımlar sunabilen,

B. Disiplinlerarası faaliyet gösteren bir takımda üretken bir lider veya üye olarak görev alabilen,

C. Etkin, sözel, yazılı ve görsel iletişim becerilerine sahip olan,

D. Güncel gelişmeleri ve eğilimleri takip ederek, teknik ve sosyal bilgi ve becerilerini sürekli yenileyip geliştirebilen,

E. Ülkenin ve dünyanın toplumsal ve çevresel problemlerine duyarlı, etik değerlere bağlı ve girişimci ruhuyla çözüm ve hizmet sunabilen

mühendisler yetiştirmektir.

Bunlar arasında en belirgin nitelik, sanayideki zorlu problemlere etkin ve ekonomik sistem, ürün ve süreç tasarımları ile çözümler sunabilmektir.

 

·         Mekatronik Mühendisliği Bölümü eğitim programı endüstrinin beklenti ve gereksinimlerine uygun mu?

 

Türkiye’de de, dünyada da genç mühendislerden beklenen insanlığın karmaşık teknolojik problemlerine ekonomik ve çevreci çözümler geliştirmeleri ve sunmalarıdır.

Bölüm mezunları öğrenimleri sırasında ilk dönemden itibaren pek çok derste ve mezuniyet aşamasında bitirme çalışmasında çalışan mekatronik sistemler tasarlama, imal etme, montaj, programlama ve test deneyimi kazanmaktadırlar. Bu tecrübe, mezunlara, iş hayatına atıldıklarında karşılarına çıkan veya firmalarında kendilerine verilen problemlere karşı çözümler geliştirmede büyük bir özgüven ve cesaret vermektedir. %30 ve 0 İngilizce her iki programın mezunları iyi derecede İngilizce iletişim becerisine sahip olurlar. Yıldız Mekatronik mezunları isterler ise her ortamda mühendislik yapabilecek gençlerdir. Bu durum özellikle yerli sanayimiz açısından mezunları çok cazip kılmaktadır ve mezunların büyük çoğunluğu görece kısa süre içinde iş bulabilmektedirler.

 

·         Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunları ne tür işler yaparlar, kariyer yolculukları nasıldır?

 

YTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunlarının büyük çoğunluğu yerli otomotiv, dayanıklı tüketim malları, savunma-havacılık, makine-imalat, enerji ve robotik-otomasyon gibi mekanik, elektrik-elektronik, kontrol ve yazılım bilgi ve becerilerinin kullanıldığı çok farklı sektörlerde çalışmaktadır. Firmalardaki rolleri ağırlıklı olarak proje-tasarım, Ür-Ge, Ar-Ge, üretim, bakım, otomasyon-programlama şeklindedir. Mezunların bir kısmı dünyanın farklı yerlerinde uluslararası firmalarda çalışmaktadır. Bazı mezunlar akademik alana yönelirken, bazıları da kendi girişimlerini kurma yoluna gitmektedir. Bunların yanında kişisel tercihlerine göre satış mühendisliği, pazarlama, ürün yönetimi, müşteri hizmetleri, teknik destek ve sigortacılık gibi alanlara yönelenler vardır. Hizmet sektörüne yönelen mezunlar açısından mekatronik mühendisliği sağlam ve kapsamlı bir teknolojik temel oluşturmaktadır.

Her mühendis gibi mekatronik mühendisliği mezunları da işe girdikleri alanda ortalama beş yıl çalışarak profesyonel mühendis formasyonu kazanırlar. Mekatronik lisans programlarının amacı genç mezunları bu sürece tam hazır hale getirmektir.

 

·         Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi kadrosu hakkında bilgi verir misiniz?

 

Toplam 900ü bulan öğrenci yükünü 4’ü profesör, 5’i doçent ve 6’sı Dr. öğretim üyesi, toplam 15 öğretim üyesi ile 8 araştırma görevlisi kaldırmaktadır. Bunun dışında 12 öğretim elemanı muhtelif dersleri ücretli statüde vermek üzere bölüm veya kurum dışından görevlendirilmektedir.

Bölüm öğretim üyeleri doktoralarını yurt içindeki ve dışındaki saygın programlardan almış olup, hemen tamamının uluslararası iş veya proje tecrübesi vardır. Bölümün bu dinamik ve yenilikçi yapısı her geçen yıl eklenen nitelikli öğretim üyeleri ile sürekli gelişim halindedir.

 

·         Mekatronik Mühendisliği Bölümünün laboratuvar imkânları nelerdir?

 

Bölüm faaliyetlerini YTÜ Yıldız Kampüsündeki Makine Fakültesi binasında gerçekleştirmektedir. Çok sayıda derslik, mekanik imalat atölyesi, 15 bilgisayarlı öğrenci laboratuvarı, hidrolik ve pnömatik kontrol laboratuvarı, elektrik ve elektronik laboratuvarı, motorlar ve sürücüler laboratuvarı ve sistem dinamiği-kontrol laboratuvarı mevcuttur. 2020 Yazında öğretim laboratuvarlarına toplam 14 programlama konsolu içeren Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı da eklenmiştir. 2021 Yazı sonunda termo-mekatronik eğitim laboratuvarının donanımı da tamamlanmış olacaktır.

 

·         Mekatronik Mühendisliği Bölümünde lisans öğrencilerinin katılabileceği araştırma faaliyetleri var mı?

 

Bölüm’ de görevli öğretim elemanlarının her birinin araştırma faaliyetlerine lisans öğrencilerinin katılımı sağlanmaktadır.  Bu araştırma faaliyetleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

-          Makine konstrüksiyon

-          Makine teorisi ve dinamiği

-          Robotik otonom sistemler

-          Biyomekatronik sistemler ve biyomedikal cihazlar

-          Sualtı Araçları ve Kontrolü

-          Taşıt Dinamiği ve Kontrolü,

-          Mikro ve nano robotlar

-          Endüstriyel otomasyon

-          Yapay zeka uygulamaları

-          Makine Malzemeleri

-          İmalat Teknolojileri

-          Geleneksel ve yenilenebilir enerji

-          Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği

-          Reoloji ve polimer işleme

Bölümde dört adet araştırma laboratuvarı vardır:

-          Biyomekatronik Laboratuvarı

-          Simülatör ve İnsansız Sistemler Laboratuvarı (SIMULAB)

-          Sensörler ve Eyleyiciler (İleri Elektromanyetik) Laboratuvarı

-          ASİL (Mikro-nano Robotik Uygulamaları) Laboratuvarı

Bölüm lisans öğrencileri, ilgi duyduğu alanlarda tecrübe kazanmak istediğinde ilgili öğretim üyesi veya asistanıyla irtibat kurarak bir proje üzerinde çalışma imkanına sahip olabilmektedir.  Ayrıca, Bölümün proje çalışanı öğrencilerine sunduğu mekanik atölyesi vardır.  Bununla birlikte, Üniversitenin Yıldız TeknoPark bünyesindeki Prototip Atölyesi öğrenci projelerine destek olmaktadır.

 

·         Mekatronik Mühendisliği Bölümünün yurtdışı bağlantıları nelerdir?

 

Bölümün en önemli yurt dışı bağlantıları, Erasmus öğrenci değişim programı kapsamındadır. Avrupa’da 20’yi aşkın üniversite ile ikili anlaşmalar yapılmıştır. Erasmus programı kapsamında, her yıl 15-20 lisans öğrencisi anlaşmalı üniversitelerde 1-2 dönem öğrenim görmekte, yurt dışı tecrübesi kazanarak yabancı dillerini geliştirme imkanı bulmaktadır.

Ayrıca, Bölümde görevli öğretim üyelerinin tamamının yurt dışı yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası süreçlerindeki bağlantıları da vardır.  Bu ilişkiler de lisans öğrencilerine özellikle mezuniyetlerinden sonra bazı yurt dışı fırsatlar sağlamaktadır.

 

·         Mekatronik Mühendisliği Bölümünün staj olanakları nelerdir?

 

Bölüm lisans öğrencileri, Türkiye’nin tanınmış firmalarında staj yapma imkanı bulmaktadırlar.  Bölüm’ün bazı büyük kurumsal firmalar (TUSAŞ, Aselsan, Roketsan, Türkcell, Baykar, Arçelik, BSH, THY Teknik gibi) ile iyi ilişkileri olmasından ötürü bu firmalar Bölüm lisans öğrencilerine belli şartlarda staj yapma imkanı vermektedirler.

İsteyen veya mezuniyet durumundaki öğrencilerin, özellikle pandemi sürecinde, Mesleki Alan 1 ve 2 stajlarını Bölümdeki projelerde yapabilmeleri sağlanmıştır. Bölüm akademisyenlerinden devam eden projeleri olan veya tamamlanmamış prototip sistemlerine sahip olanların üstünde, stajyer öğrencilere teknik işler verilip stajları süresince tamamlamaları istenmektedir.

 

·         Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yoğun olduğu kulüpler var mıdır, faaliyetleri nelerdir?

 

Yıldız Teknik Üniversitesi çok sayıda etkin öğrenci kulübü ile ünlüdür. Bunların bir kısmı sosyal ve kültürel içerikli olup her bölüm gibi Mekatronik öğrencilerinden isteyenler bunlara katılmaktadır. Bölüm öğrencilerinin kurduğu kulüp Lagari olup insansız hava aracı tasarımları yaparak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaktadır. Mekatronik Mühendisliği Lisans öğrencilerinin aktif rol aldıkları veya katkı sağladıkları diğer kulüpler MAKTEK (Makine Teknolojileri) ve AESK (Alternatif Enerjili Sistemler) kulüpleridir.

 

·         Mekatronik Mühendisliği Bölümünde okumak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?

 

Mekatronik mühendisliği, makina, cihaz veya sistem tasarlayıp, imal edip-ettirip, programlayıp çalıştırmayı seven insanlar için en ideal mühendislik alanıdır. Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde okumak isteyen öğrencilere,

-          Üniversite Sınavı sonucuna göre ilk tercih olarak Mekatronik Mühendisliği Bölümünü seçmeleri

-          Üniversite eğitimlerinden önce sayısal (matematik, fizik, kimya) alanda kendilerini iyi yetiştirmeleri

-          Eğer, kafalarında meslek hakkında soru işaretleri var ise, Bölümü yerinde ziyaret etmeleri, öğretim üyelerinin araştırma faaliyetlerini internet ortamından incelemeleri, ve ayrıca Bölümün sosyal medyada yayınlanmış duyurularını ve başarılarını incelemeleri

-          Elektro-mekanik sistemler, bilgisayar donanım ve yazılımı ve genel anlamda tasarım konularına ilgi  duymuyorlar ise, mekatronik mühendisliği programlarını tercih etmemeleri

tavsiye edilir.

 

Sorularla Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği:

 

·      


Bir Mezunun Gözünden YTÜ Merkatronik:
 

   

 

YTÜ Mekatronik Mühendisliği Tanırım Videosu

 

 

YTÜ Mekatronik Mühendisliği Hakkında 

 

 

 

Ayrıca 2022 Lisans Öğrencilerimizin Bitirme çalışmalarını incelemek için tıklayınız.

 

 

Tanıtım Sunusu

 

 

 

Tanıtım Broşürleri