Ana içeriğe atla

Elektrik-Elektronik

Temel Elektrik Deneyleri (Elektrik Devre Temelleri Dersi)

 

Temel elektrik ve elektronik elemanlarının yeterli düzeyde tanıtılabilmesi, davranışlarının incelenmesi ve çeşitli uygulamalarının görülmesi amacıyla deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

 

Yapılan Deneyler:

 

 • Direncler ve uygulamaları

 • Kondansatörler ve uygulamaları

 • Elektrik Devre Kanunları (Ohm ve Kirsof Kanunları)

 • Diyot Karakteristiginin Çıkartılması

 • Dogrultucu Uygulamaları

 • Kırpıcı, Kenetleyici ve Gerilim Çoklayıcı Uygulamaları

 • Transistör Karakteristikleri

 • Transistör Öngerilimleme Devreleri

 • Zener Diyot Karakteristiginin Çıkartılması

 • Zener Diyotlu Regülatör Devresi

 • A Sınıfı Yükselteç Devresi

 • B Sınıfı Yükselteç Devresi

 • RC Faz Kaymalı Oilatör

 • Astable Multivibratör

 • Colpitts Osilatör

 • Kristalli Osilatör

 

İleri Elektronik Deneyleri (Elektronik Devreler Dersi)

 

İleri düzeyde ve daha karmaşık elektronik devrelerin incelenmesi ve bazı basit uygulamaların geliştirilmesine yönelik deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

 

Yapılan Deneyler:

 

 • Alternatif Akım Deneyleri (Seri Paralel RLC Devreleri)

 • Transformatörler Deneyleri

 • Alternatif Akım Deneyleri (Rezonans Devreleri)

 • Alternatif Akım Deneyleri (Direnç, Bobin, Kondansatör)

 • Gözlü Devreler Deneyleri (Thevenin, Norton, Süperpozisyon)

 • Gözlü Devreler Deneyleri (Yıldız, Üçgen)

 • Resonatörlü Osilatör Deneyi

 • OP AMP’ lı Astable Multivibratör Deneyi

 • Transistörlü Schmitt Trigger Deneyi

 • OP AMP’ lı Schmitt Trigger Deneyi

 • Wien Bridge Osilatör Deneyi

 • Transistörlü Astable Multivibratör Deneyi

 • Transistörlü Kristal Osilatör Deneyi

 • Transistörlü Hartley Osilatör Deneyi

 • Transistörlü Klapp Osilatör Deneyi

 • Transistörlü Colpitts Osilatör Deneyi

 • LM555 Entegreli Kare Dalga Osilatör Deneyi

 • Transistörlü RC Faz Kaymalı Osilatör Deneyi

 • Pasif Filtre Devreleri (Band Durduran, Band Geçiren, Alçak Geçiren, Yüksek Geçiren)

 • OP AMP’ lı Band Durduran Filtre Deneyi

 • OP AMP’ lı Alçak Geçiren Filtre Deneyi

 • OP AMP’ lı Yüksek Geçiren Filtre Deneyi

 • OP AMP’ lı Band Geçiren Filtre Deneyi

 • Simetrik Entegre Regülâtörlü Güç Kaynakları Deneyleri

 • DC-DC Konvertör Deneyi

 • Entegreli Sabit ve Ayarlı Regülâtör Deneyi

 • Transistörlü Simetrik Regülâtör Deneyi

 • Ayarlanabilir Çıkıslı Switch Mode Güç Kaynagı Deneyi

 • Sabit Çıkıslı Switch Mode Güç Kaynagı Deneyi

 • JFET Yükselteç Deneyleri (Kendinden Öngerilimli, Gerilim Bölücülü)

 • EMOS Yükselteç Deneyleri (Geribesleme Öngerilimli, Gerilim Bölücülü Öngerilimli)

 • JFET Öngerilimleme Deneyleri (Kendinden Öngerilimli, Gerilim Bölücülü Öngerilimli)

 • EMOS Öngerilimleme Deneyleri (Geribesleme Öngerilimli, Kendinden Öngerilimli)

 • JFET Karakteristik Deneyi

 • EMOS Karakteristik Deneyi

 

 

Sayısal Elektronik Deneyleri: (Sayısal Elektronik Dersi)

 

Günümüzde bilgisayar teknolojisinin temelini oluşturan dijital elektronik, en basit mikroişlemcilerden en kapsamlı gömülü yazılım sistemlerine kadar geniş bir yelpazede önemli rol oynamaktadır. Yapılan deneylerde temel lojik kapılar, flip-flop yapıları, dijital/analog ve analog/dijital  dönüştürücüler, kod çözücüler, çoğullayıcılar, karşılaştırıcılar, toplayıcılar ve ardışıl lojik uygulamaları gibi temel dijital elektronik sistemleri gösterilmektedir.

 

Yapılan Deneyler

 

 • Sayı Sistemleri 1

 • Lojik Devreler 5

 • Mantık Kapıları 7

 • Flip - Floplar

 • FF’larla Sayıcı Tasarımı

 • Senkron Sayıcılar

 • DAC

 • ADC

 • 555’li Osilator

 • 7 Segment

 • Dotmatrix

 • Programlanabilir 4BIT Yukarı-Asagı Sayıcı

 • 4BIT Yukarı Sayıcı

 • 7 Segment Sürücülü Sayıcı

 • 4’den 16’ya Decoder / Demultiplexer

 • Analog Multiplexer / Demultiplexer

 • 4BIT Karsılastırıcı

 • 4BIT Tam Toplayıcı

 • 4BIT ALU

 • Shift Register

 • 8’li LATCH

 • 3 Durumlu Buffer

 • Analog Switch

 • 64 BIT RAM

 

Endüstriyel Elektronik Deneyleri: (Endüstriyel Otomasyon ve Güç Elektroniği Dersi)

 

Endüstriyel otomasyon sitemlerinde kullanılan sıcaklık, basınç, akış, nem, ağırlık, seviye vb. değişkenlerin ölçüm ve kontrolü için tasarlanan çeşitli sensörlerin ve valf, röle, kontaktör, motor vb. eyleyicilerin örnekleri öğrenciler için hazırlanan deney setlerinde hazır olarak sunulmaktadır.

 

Yapılan deneyler şunlardır:

 

 • Manyetik Röle

 • Termik Röle

 • Transistörün Anahtar Olarak Kullanılması

 • RC Zaman Sabitesi

 • RL Zaman Sabitesi

 • Transistörlü Schmitt Trigger Turn On Zamanlayıcı Devresi

 • Transistörlü Schmitt Trigger Turn Off Zamanlayıcı Devresi

 • Transistörlü Turn On Zamanlayıcı Devresi

 • Transistörlü Turn Off Zamanlayıcı Devresi

 • Uzun Zaman Geciktirme Devresi

 • Arka Arkaya Çalışan Devreler

 • Transformatörlü Merdiven Otomatiği

 • UJT’ nin İncelenmesi

 • UJT’ nin Osilatör Olarak Kullanılması

 • Tristörün DC Gerilimde Çalışması

 • Tristörün AC Gerilimde Çalışması

 • DC Gerilimde Çalışan Tristörün Seri Anahtarla Durdurulması

 • DC Gerilimde Çalışan Tristörün Paralel Anahtarla Durdurulması

 • DC Gerilimde Çalışan Tristörün Kapasitif Anahtarla Durdurulması

 • Tristörün UJT ile Tetiklenmesi

 • Diyak’ ın İncelenmesi

 • Diyak’ ın Osilatör Olarak Kullanılması

 • Triyak’ ın DC Gerilimde Çalışması

 • Tristörün AC Gerilimde Çalışması

 • Triyak’ ın AC Gerilimde Çalışması

 • Triyak’ ın Diyak ile Tetiklenmesi

 • Kuadrak’ın Çalışmasının İncelenmesi

 • PUT’ un Osilatör Olarak Kullanılması

 • Darbe Genişlik Ayarlı (PWM) Osilatör

 • Mekanik Manyetik Sensör (Reed Röle)

 • Elektronik Manyetik Sensör (Hall Effect Sensor)

 • NTC (Negative Temperature Coefficient)’ nin İncelenmesi

 • PTC (Positive Temperature Coefficient)’ nin İncelenmesi

 • NTC ile Ortam Sıcaklığı Kontrolü

 • PTC ile Ortam Sıcaklığı Kontrolü

 • Fotopil’ in (Photovoltaic Cell - Solar Cell) İncelenmesi

 • LDR (Light Dependent Resistance)’ nin İncelenmesi

 • LDR ile Işık Kontrolü

 • Fotodiyot’ un İncelenmesi

 • Fototransistör’ ün İncelenmesi

 • Fototransistör ile Işık Kontrolü

 • LED (Light Emitting Diode)’ lerin İncelenmesi

 • IR Diyotla Yapılan Verici-Alıcı Devresinin İncelenmesi

 • Optik Çift’ in (Transistör çıkışlı) İncelenmesi

 • Ses Sensörlerinin İncelenmesi

 • OP-AMP İle Yapılan Karşılaştırıcı Deneyi

 • Sensörlerin OP-AMP Karşılaştırıcı Devresi İle Kullanılması

 • DC-DC Sabit Konvertisör

 • DC-DC Ayarlı Konvertisör

 • DC-DC Gerilim Yükselten Konvertisör

 • DC-DC Gerilim Tersleyen Konvertisör

 • DC-AC Konvertisör Devresi

 • AC-DC Konvertisör Devresi

 • Flaşör LED’ in (Blinking LED) İncelenmesi

 • SMPS (Switch Mode Power Supply-Anahtarlamalı Güç Kaynağı)

 • Darbe Genişlik Ayarlı (PWM) DC Motor Kontrolü

 • Simetrik Beslemeli DC Motor Kontrolü

 • Servo Motor Kontrolü

 • Step Motor Kontrolü

 

OP-AMP Deneyleri: ( Analog Elektronik Dersi)

 

Op-Amp, kuvvetlendirici, osilatör, regülatör, akım-gerilim dönüştürme, doğrultma, arabirim ve çeşitli matematiksel fonksiyonların gerçekleştirilmesi gibi bir çok işlemde elektronik devre elemanı olarak kullanılabilmektedir. Yapılan deneylerde işlemsel kuvvetlendiricilerin bu özellikleri detaylı olarak tanıtılır.

 

Yapılan deneyler:

 

 • Eviren Yükselteç Devresi

 • Evirmeyen Yükselteç Devresi

 • Karşılaştırıcı Devresi

 • Kırpıcı Devresi

 • Çıkarma Devresi

 • Gerilim-Akım Dönüştürücü Devresi

 • Toplayıcı Devresi

 • Gerilim İzleyici Devresi

 • Yarım Dalga Doğrultucu Devresi

 • Tam Dalga Doğrultucu Devresi

 • Op-Amp’lı Astable Multivibratör Devresi

 • Logaritmik Yükselteç Devresi

 • Akım-Gerilim Dönüştürücü Devresi

 • Enstrümantasyon Yükselteci Devresi

 • Op-Amp’lı Zamanlayıcı Devresi

 • Alçak Geçiren Filtre Devresi

 • Yüksek Geçiren Filtre Devresi

 • Band Geçiren Filtre Devresi

 • Ofset Ayarının Yapılması

 • Peak Dedektör Devresi

 • Sabit Gerilim Devresi

 • İntegral Devresi

 • Türev Devresi

 • Sabit Akım Devresi