Skip to main content

Özgörüş ve Özgörev

Özgörüş


Bölümümüz,

 •  öğrencilerin öncelikli tercihi olan,
 • nitelikli öğretim elemanlarının çalışmak istediği,
 • mezunlarının en iyi imkânlarla iş bulabildiği,
 • özgün araştırmalar yapan
 • ürettiği bilgiyi iç ve dış paydaşları ile paylaşan,

bir bölüm olmayı amaçlar.

 

Özgörev


Bölümümüz,

 • Makine, elektrik, elektronik ve bilgisayar alanlarındaki bilgi ve becerileri öğrencilere anlamlı bir bütünlük içinde kazandırarak mekatronik sistemler oluşturabilmek için gerekli teknolojileri kullanabilecek, ulusal ve uluslararası ortamlarda muhatapları ile iletişim kurabilecek, güncel gelişmeleri takip ederek kendini yenileyebilecek ve çevre ve topluma karşı sorumluluk bilinci ve girişimci ruhu ile planlama, analiz ve ürün tasarımı gerçekleştirebilecek ahlaki farkındalığı yüksek mühendisler yetiştirmeyi
 • Lisansüstü programlar ile araştırmacı mühendisler ve akademisyenler yetiştirmek; bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri yürüterek toplum ve insanlık yararına ürün, hizmet ve yayınlar üretmeyi görev edinmiştir.

 

Değerler


 • Mesleğinde en iyi olma
 • Yaratıcılık ve özgünlük
 • Takım çalışması
 • Verimlilik
 • Dürüstlük
 • Adalet
 • Vatan sevgisi
 • Sosyal sorumluluk
 • Çevreye, doğaya insana saygı