Skip to main content

Öğrencilere Öneriler

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN

ÖĞRENCİLİK SÜRECİNDE

DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE ÇEŞİTLİ TAVSİYELER

 

·         Öğrenci kimliklerinizi sürekli olarak yanınızda bulundurunuz.

 

·         Bölüm Başkanlığımız Yıldız Kampüsü A Blok 309 nolu odada bulunmaktadır.

 

·         Bölüm sekreterliğimiz ile iletişime geçerek her türlü sorun ve probleminizi paylaşabilirsiniz. Ancak özellikle öğrencilerimiz ciddi problemlerini de telefon veya mail yolu ile halletmeye çalışmaktadırlar. Bu durumda öğrencilerimiz sorunlarını doğru bir şekilde aktaramadıklarından mağdur olabilmektedirler. Bu nedenle öğrencilerimizin bu tarz problemlerinin çözümü için bizzat Bölüm Başkanlığı’ na gelerek bölüm yetkilileri ile görüşmeleri tavsiye olunur.

 

·         Bölüm Başkanlığı ile olan yazışmalarınızda dilekçelerinizi özenle, açık ve net ifadelerle hazırlayınız.Gerekli, istenen ve gerekebilecek ek evrakları ekleyiniz. İletişim bilgilerinizi tam ve doğru olarak dilekçelerinizde belirtmeyi unutmayınız.

 

·         Akademik takvim, öğrenci yönetmelikleri v.b. mevzuat için YTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web Sayfasını (http://www.ogi.yildiz.edu.tr/) ziyaret ediniz. Ayrıca, (http://online.fliphtml5.com/ehpt/wdhn/#p=1) adresinden de bilgi alabilirsiniz.

 

·         Akademik takvimde sizi alakadar eden önemli tarihleri not ediniz. Mağdur olmamak için süreçlere riayet ediniz.

 

·         Bölüm ders programında, AKTS uyumluluğu açısından, stajlarınız 3., 5. ve 7. dönemlerde yeralmaktadır. Bölümünüzü zamanında bitirebilmeniz ve diplomanızı 8. dönem sonunda alabilmeniz için stajlarınızın önceden tamamlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, 8. dönem sonunda mezun olabilmek için, stajlarınızı zamanında yapınız. 

 

·         Ders seçim işlemlerinde ders alma günlerine riayet ediniz. Bu işlemler esnasında öncelikle kendi programınızdan ve alttan aldığınız dersleri işaretleyiniz.

 

·         Eğitim planlarınızı dikkatle inceleyiniz. Bazı derslerinizin ön koşullu olduğunu unutmayınız. Bu derslerden kalmanız durumunda sonraki dönemlerdeki bazı dersleri alamayacağınızı aklınızdan çıkarmayınız. Dönem ders planına göre önkoşul haritası bölüm ana sayfasında verilmiştir.

 

·         Üniversite web sayfasını ve Bölüm web sayfasını düzenli bir şekilde takip ediniz.

 

·         Teorik derslerde %70, uygulama derslerinde ise %80 devam zorunluluğu olduğunu unutmayınız. Bölüm derslerimizde düzenli şekilde yoklama alınmaktadır. Yoklama evrakına imza atmayı unutmayınız.

 

·         Derslere, hocanızın ve arkadaşlarınızın konsantrasyonu açısından, zamanında giriş yapınız. Aksi takdirde bir sonraki ders saatini bekleyiniz. Öğrencilik hayatınızda en kritik olayın derslere devam olduğunu unutmayınız.

 

·         Sınavlar esnasında öğrenci kimliklerinizi, silgi, yedekleriyle beraber kurşun kalem, imza için tükenmez kalem, hesap makinesi (cep telefonu değil) ve sınavın gerektirdiği diğer aletleri yanınızda bulundurunuz.

 

·         Sınav esnasında yoklamayı muhakkak imzalayınız.

 

·         Sınav sorumlularının yönlendirmelerini dikkatle dinleyiniz ve sınav düzenini sağlamalarına yardımcı olunuz.

 

·         Sınavlar esnasında kesinlikle cep telefonu kullanımına izin verilmemektedir.

 

·         Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerini okuyunuz.

 

·         Öğretim üyelerimizin ofisleri ve Bölüm Laboratuvarları Yıldız Kampüsü E2 Blokta bulunmaktadır.

 

·         Laboratuvarlarımızdan, sorumlu Araştırma Görevlileri ile irtibatta olarak yararlanabilirsiniz. Bölümümüzde Prototip imalat atölyesi, elektrik-elektronik laboratuvarı, mekatronik laboratuvarı, hidrolik – pnomatik laboratuvarı, PLC laboratuvarı ve mikroişlemciler laboratuvarı imkânları bulunmaktadır.

 

·         E2 Blokta bulunan öğrenci bilgisayar laboratuvarımızdan 09:00-16:45 saatleri arasında serbest olarak yararlanabilirsiniz. Bu laboratuvarlardaki bilgisayarlarda derslerde görmüş olduğunuz ve kullanmaya ihtiyaç duydunuz programlar yüklü olarak bulunmaktadır.

 

·         Öğretim üyelerimiz tarafından birçok bilimsel araştırma projesi sürdürülmektedir. Bu projelere öğretim üyelerimiz ile irtibata geçerek destek olabilirsiniz. Yapılan projeleri E2 Blokta bulunan Araştırma Laboratuvarı 1 (E2 Blok-Bodrum Kat) ve Araştırma Laboratuvarı 2 (E2 Blok-2. Kat) yi ziyaret ederek yerinde inceleyebilirsiniz.

 

 

Yükseköğrenim hayatınız ve sonrasında her zaman yanınızda olduğumuzu biliniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde

YAPARAK VE YAŞAYARAK MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNE”

Hoşgeldiniz !!!

 

Mekatronik Mühendisliği

Bölüm Başkanlığı