Ana içeriğe atla

E-posta ile Staj Defter Teslimi Hk.

Açıklama: E-posta ile staj defteri teslimi yapmak isteyen öğrenciler için hazırlanmış olan Word formatında ‘’Staj Defteri’’ ile defter teslimi için gerekli olan evraklar aşağıda verilmiştir. Öğrenciler Word formatında hazırlanmış FORM10: Mekatronik Müh. Staj Defteri’ni kullanarak bilgisayar ortamında staj defterlerini yazacaktır. FORM10: Staj Defteri Word formatında aşağıda belirtilen e-posta adreslerine gönderileceğinden dolayı işyeri yetkilisi tarafından staj defterinin her sayfası imzalanması yerine FORM11: İşyeri Defter Onay Formu işyeri yetkilisine imzalatılacaktır. 

Not: FORM10: Mekatronik Müh. Staj Defteri aynı zamanda PDF formatına dönüştürülerek diğer belgeler ile birlikte gönderilmelidir.

 

FORM8: Staj Sicil Formu

FORM8A: Staj Anket Formu

FORM9: Mekatronik Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Teslim Formu

FORM10: Mekatronik Mühendisliği Bölümü Staj Defteri

FORM11: İş Yeri Defter Onay Formu

 

 

E-posta ile staj defteri teslimi yapmak isteyen öğrenciler yaptıkları stajın türünü gözetmeksizin aşağıda yer alan e-posta adreslerine staj defterlerini istenilen formatta göndermeleri gerekmektedir. Çevrimiçi teslimlerde belgelerinizi mail eki olarak yollayınız. Drive, OneDrive gibi linkler kabul edilmemektedir. Defterinizin boyutu büyükse, defter içindeki resimlerin boyutlarını küçültmeniz tavsiye edilir.

 

 

Atölye/Mesleki Alan 1/ Mesleki Alan 2 Staj Komisyonu                                     ytumktstaj@gmail.com

 

 

 

Evrak Formatı: 

 

1.adım:  Öğrenciler Word formatında hazırlanmış FORM10: Staj Defteri’ni kullanarak bilgisayar ortamında staj defterlerini dolduracaktır.

 

2.adım:  Yazımı tamamlanmış FORM10: Staj Defteri Word Dosyası olarak sırasıyla ‘‘’Öğrenci No,  Ad Soyad, Stajın Türü, Staj DEfteri’’ şeklinde dosya ismi verilerek kaydedilecektir. Aynı form PDF formatına da dönüştürülerek kaydedilecektir. 

(Örn: 11067000, Ahmet Güler, Mesleki Alan 1) 

 

3.adım: İşyeri Yetkilisi ve öğrenci tarafından kendine ayrılan kısımları doldurulmuş, kaşelenmiş ve imzalanmış olan FORM8+FORM8A+FORM9+FORM11 evrakları taratılarak FORM8+FORM8A+FORM9 tek PDF dosyası haline, FORM11 ayrı PDF haline getirilecektir.

 

4.adım: Tek PDF haline getirilmiş FORM8+FORM8A+FORM9 ‘’Öğrenci No,  Ad Soyad, Stajın Türü)’’ şeklinde dosya ismi verilerek kaydedilecektir.

(Örn: 11067000, Ahmet Güler, Mesleki Alan 1)

 

5.adım: FORM11 ayrı bir PDF haline getirilip ’Öğrenci No,  Ad Soyad, Stajın Türü, Defter Onayı)’’ şeklinde dosya ismi verilerek kaydedilecektir.

(Örn: 11067000, Ahmet Güler, Mesleki Alan 1, Defter Onayı)

 

 

Staj Defteri Teslim Formatı

 

Alıcı Kısmı: ytumktstaj@gmail.com

 

Konu Kısmı: Öğrencinin Bölümü, Öğrenci No,  Öğrenci Ad Soyad, Stajın Türü (Atölye, Mesleki Alan 1, Mesleki Alan 2)

(Örn: Mekatronik Mühendisliği Bölümü, 11067000, Ahmet Güler, Mesleki Alan 1)

 

Metin Kısmı: Aşağıdaki metin kopyalanarak e-postanın metin kısmına yapıştırılacak ve metinde yer alan noktalı yerlere sırasıyla ‘’Öğrenci No, Ad Soyad, Stajın Türü (Mesleki Alan 1, Mesleki Alan 2, Atölye)’’  bilgileri öğrenci tarafından yazılacaktır.

 

‘’………………….. öğrenci numaralı ve …………………………… ad soyadlı öğrenciniz olarak Mekatronik Mühendisliği Bölümü ……………………. staj defterinin teslimini istenilen format ve sürede olacak şekilde e-posta ekinde yer alan formlarla birlikte yapmak istiyorum.’’

 

Ek Kısmı: WORD dosyası halinde bilgisayar ortamında doldurulmuş ve sırasıyla ‘’Öğrenci No, Ad Soyad, Stajın Türü’’ olarak isimlendirilmiş FORM10: Mekatronik Müh. Staj Defteri ile Tek PDF dosyası haline getirilmiş (FORM8+FORM9), ayrı PDF dosyası haline getirilmiş (FORM11) dosyaları yukarıda belirtildiği gibi isimlendirilerek mail eki olarak yollanacaktır. Drive, OneDrive vs. kabul edilmemektedir.

 

Dört dosyanın (1 word, 3 adet pdf) isimleri sırasıyla şu şekilde görünecektir: 

(Word dosya ismi örn: 1106700, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1, Staj Defteri) 
(PDF dosya ismi örn: 1106700, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1, Staj Defteri) 
 

(PDF dosya ismi örn: 1106700, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1) 

(PDF dosya ismi örn: 1106700, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1, Defter Onayı) 

 

Staj Defteri Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hussuslar

  • İlk iki sayfada şirket tanıtımı ve iş sağlığı ve güvenliği önlemleri anlatılmalıdır. 

  • 3. sayfadan itibaren yapılan işlerin anlatımına başlanmalıdır. 

  • "Sabah toplantı yaptık/yapıldı" vb. ifadelerine asla yer verilmemelidir. 

  • Staj defterinin tamamının akademik bir dilde ve imla kurallarına dikkat ederek yazılmalıdır. 

  • Asla "ben, sen, biz, bey, hanım, usta" vb. şahıs zamirleri ve unvan gibi ifadelerin kullanılmamalıdır. 

  • Staj defterinde yer verilen her bir şekil için şekil numarasıyla, şekil açıklama yazısına ek olarak, şekilden önceki paragrafta bir cümle içerisinde şekil içeriği açıklanmalı ("Şekil N'de gösterildiği gibi ...", "... Şekil N'de gösterilmektedir." vb. kalıp ifadelerden faydalanılabilir.) 

  • Staj defterinin sayfaları sadece şekilden oluşamaz, en az sayfanın %45'i kadar yazılı anlatım bulunmadır. 

  • Sayfada teknik resim bulunuyorsa tam bir A4 boyutunda tüm sayfayı kaplayabilir. 

  • Teknik resimde toleransların ve yüzey özelliklerinin bulunması gerekmektedir.

  •